Tag - xin lỗi

Những loài hoa dùng để xin lỗi

Người ta vẫn thường dùng hoa cho các dịp chúc mừng, những lúc tỏ bày yêu thương, nhưng mấy ai biết rằng hoa cũng được dùng rất nhiều thay cho lời xin lỗi. Hoa mang rất nhiều thông điệp, không chỉ tỏ bày tình thân mến, lòng kính trọng mà còn giúp ta thể hiện sự nuối tiếc, lời xin lỗi cho những sai lầm. Nếu như bạn vô tình khiến người ấy giận, sơ ý gây ra những [...]

Đọc tiếp…

Những loài hoa dùng để xin lỗi

Người ta vẫn thường dùng hoa cho các dịp chúc mừng, những lúc tỏ bày yêu thương, nhưng mấy ai biết rằng hoa cũng được dùng rất nhiều thay cho lời xin lỗi. Hoa mang rất nhiều thông điệp, không chỉ tỏ bày tình thân mến, lòng kính trọng mà còn giúp ta thể hiện sự nuối tiếc, lời xin lỗi cho những sai lầm. Nếu như bạn vô tình khiến người ấy giận, sơ ý gây ra những [...]

Đọc tiếp…